arrow_forward بازگشت
تنهایــے تنـــهانیــست

تنهایــے تنـــهانیــست

15

نه شعر های سهراب
نه عاشقانه های شاملو
هیچ کدام مرحم بی قراری هایم نشد
کسی جز اخوان حال مرا درک نکرد
آنجا که گفت کیستم جز تکه ای تنهایی


t.me/tanhaei_tanha_nist

جدیدترین پست ها

last posts